กรมการขนส่ง ปรับรายละเอียดการอบรมใบขับขี่ชั่วคราวใหม่นานขึ้น 5 ชั่วโมง

 

              กรมการขนส่งทางบก ประกาศยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ Sure Driving/Smart Driver ด้วยการปรับเนื้อหาหลักสูตรและระยะเวลาอบรมแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว จากเดิม 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง เช่นหลักสูตรอบรมข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผู้ขับรถให้มีทักษะและความรู้การขับรถอย่างปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

              คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า "กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ Sure Driving/Smart Driver เพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผู้ขับรถให้มีทักษะ และความรู้การขับขี่รถอย่างปลอดภัย เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ และลดสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ด้วยการปรับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเนื้อหาอบรมสาหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ (ชนิดชั่วคราว) ทั้งข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการขับรถอย่างปลอดภัยให้มากขึ้น ซึ่งใช้เวลามากขึ้น ถึง 5 ชั่วโมง จากเดิมแค่ 4 ชั่วโมง โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป"

 

                "กรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวแล้ว แต่ใบอนุญาตขับรถเดิมสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรใหม่เช่นเดียวกัน โดยบุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรของกรมการขนส่งทางบก, โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ลงนามบันทึกในการจัดอบรมภาคทฤษฎีกับกรมการขนส่งทางบก จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสอนตามหลักสูตร 5 ชั่วโมง สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ"

 

               สำหรับหลักสูตรที่มีการปรับปรุงเนื้อหา ประกอบด้วย

  • กฎหมายว่าด้วยรถยนต์, กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก จำนวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
  • การขับรถอย่างปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง
  • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง
  • และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จำนวน 30 นาที

                ซึ่งการปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเมื่อมีความรู้ความเข้าใจกฎการขับขี่ที่ถูกต้อง อุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะลดลงตามไปด้วย

 

                กรมการขนส่งทางบกยังได้เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนที่อาจไม่สะดวกในการติดต่อเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก ในวันและเวลาราชการ สามารถเลือกเข้ารับการอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานภาครัฐที่ทาความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก ภายใต้หลักสูตรเดียวกัน และนำหนังสือรับรองผ่านการอบรมมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย, ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถกับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

 

                ข่าวอื่นๆ ของ ข่าวรถยนต์

-ป้ายจราจรยุคอนาคต ชมไอเดียของสัญลักษณ์เพื่อรับมือการเดินทางร่วมกับยานพาหนะสุดล้ำ

-นอร์เวย์เดินหน้าโครงการ สะพานใต้น้ำข้ามช่องแคบฟยอร์ด เตรียมให้บริการในอีก 19 ปี

-มาแล้ว กฎหมายข้อบังคับห้ามรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพาน - ลอดอุโมงค์ ทั่วกรุงเทพ

-ECO Sticker รู้จักป้ายข้อมูลสำคัญที่จะมีบทบาทสำคัญของรถยนต์ไทยในอนาคต

-คลิปแยกชิ้นส่วนรถ Benz SLS AMG ที่น้อยคนจะได้เห็น

boytaku boxza
เขียนโดย: boytaku boxza
เมื่อ: 25 ธันวาคม 2559 - 16:11

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ติดตามข่าวสารจาก Jarm.com

หน้าต่างนี้จะปิดใน 30 วินาที ปิดหน้าต่างนี้